Finns det möjligheter att integrera ergonomiska aspekter vid utformningen av produktionssystem genom ett tvär- och mångvetenskapligt samarbete?
Artikel i övriga tidskrifter, 1997

This more popular publication was written during a period of time when the authors were engaged in an extensive research programme financed by the National Institute for Working Life in Solna (Cooperative for Optimisation of industrial production systems regarding Productivity and Ergonomics COPE).

human manufacturing

production models

evaluate work and work conditions

ergonomics

lean production and alternatives

musculoskeletal disorders

multi- and cross-science approaches

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi

Vol. 4 212 - 220

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Hälsovetenskaper