Finns det möjligheter att integrera ergonomiska aspekter vid utformningen av produktionssystem genom ett tvär- och mångvetenskapligt samarbete?
Artikel i övriga tidskrifter, 1997

lean production and alternatives

production models

ergonomics

multi- and cross-science approaches

human manufacturing

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi

Vol. 4 212 - 220

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Hälsovetenskaper