Principer och metoder för information- och arbetsstrukturering”
Kapitel i bok, 2001

A more popular summarisation in the Swedish language of some of the authors' research and development work. It was written on the request of the editor and partly aimed towards the audience of this particular research foundation (Vinnova).

alternatives to line assembly

autonomous workgroups

manufacturing technology

restructuring of information systems

parallel product flows

materials feeding techniques

work structuring

long work cycle times

sociotechnology

small workgroups

learning and training

assembly work

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Användarperspektivet. Strategier för att förstärka samspel mellan användare och utvecklare, Olsson, B (ed.), Sveriges Innovationsmyndighet, VINNOVA, Vinnova rapporter Vr 2001:18,

37 - 44

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Övrig annan teknik