Därför accepteras inte GMO-mat i EU
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Artikeln sammanfattar den ändring i attityden till genteknisk modifiering av växter för livsmedelsproduktion som uppträdde inom EU runt 1995 och framåt, och som kom att bestämma den negativa hållning som sedan dess har i princip omöjliggjort all användning av modern genteknik för att skapa nya egenskaper i jordbruksgrödor som råvaror med nya egenskaper. Detta står i stark kontrast till utvecklingen i Nord- och Syd-Amerika, och nu också i andra världsdelar. Nu kommer en andra generation gentekniker med bl a CRISPR/CAS som behöver en uppdatering av lagstiftningen, men ännu har EU-kommissionen inte tagit ställning, och under tiden råder ett vacuum, där Sverige som första land inom EU har uttalat sig om att användning av dessa tekniker inte leder till GMO i klassisk bemärkelse.

genteknik livsmedel

Författare

Ekstrand Bo

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Livsmedel i Fokus

Vol. 2016 9 26-27

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08