Incorporation of platinum nanoparticles in ordered mesoporous carbon
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kjell Wikander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ana Hungria

Paul Midgley

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

John Thomas

J Colloid Interface Sci

Vol. 305 204-208

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06