Oxidation of self-organized nonionic surfactants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik Currie

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Martin Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Langmuir

Vol. 20 3835-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07