Resursbehov i materialflödessystem med varierande integrationsnivåer. En studie av lastmoduler i integrerade transportsystem
Rapport, 1988

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Anders Lundberg

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik