Microbial electrochemical reactors for metal recovery from leachate
Paper i proceeding, 2016

Författare

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, The Hague, Netherlands, Sept. 21-26

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Vattenteknik

Annan miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07