Deliverable 4: Impact Assessment of MaaS. MAASiFiE project funded by CEDR.
Rapport, 2017

Executive summary, see http://www.vtt.fi/sites/maasifie/PublishingImages/results/CEDR_Mobility_MAASIFIE_Deliverable_4_Revised_Final.pdf

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Aki Aapaoja

Jenni Eckhardt

David König

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08