An Open-Source Data Logger for Field Cycling Collection: Design and Evaluation
Paper i proceeding, 2017

Författare

Christian-Nils Åkerberg Boda

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Alexander Rasch

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Proceedings of the 6th International Cycling Safety Conference, Davis CA, USA. Sept. 21-22, 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Annan naturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-14