Standardisation and Customisation in Construction - Alternative activity structures in production and distribution
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Kajsa Hulthén

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at the 10th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim August 18-20

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08