Draft Genome Sequences of Six Strains of Streptococcus pneumoniae from Serotypes 5, 6A, 6B, 18C, 19A, and 23F
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Streptococcus pneumoniae is a pathogenic bacterium found most commonly in the respiratory tract of humans and is a common cause of pneumonia and bacterial meningitis. Here, we report the draft genome sequences of six S. pneumoniae strains: CCUG 1350, CCUG 7206, CCUG 11780, CCUG 33774, CCUG 35180, and CCUG 35272.

Författare

Hedvig E. Jakobsson

Göteborgs universitet

Francisco Salvà-Serra

Göteborgs universitet

Universitat de les Illes Balears

Kaisa Thorell

Karolinska universitetssjukhuset

Roger Karlsson

Göteborgs universitet

Nanoxis Consulting AB

L. Gonzales-Siles

Göteborgs universitet

Fredrik Boulund

Göteborgs universitet

Karolinska universitetssjukhuset

Lars Engstrand

Karolinska universitetssjukhuset

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

Edward R.B. Moorea

Göteborgs universitet

Genome Announcements

2169-8287 (eISSN)

Vol. 5 14 e0012517

Ämneskategorier

Infektionsmedicin

Mikrobiologi

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.1128/genomeA.00125-17

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-25