Electrified fermentations enhance anaerobic lysine production by Corynebacterium glutamicum
Paper i proceeding, 2017

lysine

Corynebacterium glutamicum

biocathodes

electrofermentations

anthraquinone-2-sulfonate

Författare

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Cathleen Kmezik

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Valeria Mapelli

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Conference proceedings- 6th Meeting of the International Society for Microbial Electrochemistry and Technology

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Biologiska vetenskaper

Miljöbioteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13