Process and environmental systems analysis of the BioBuF concept
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Mathias Janssen

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Bioprocessteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-12