Manual picking from flat and tilted pallet containers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Robin Hanson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Cecilia Berlin

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Jonas Hansson

International Journal of Industrial Ergonomics

0169-8141 (ISSN)

1-13

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Arbetslivsstudier

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

DOI

10.1016/j.ergon.2017.07.001