Separation of Actinides(III) from Lanthanides(III) (in Nuclear Waste Streams) using 6,6'-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2']bipyridinyl (C5-BTBP) in cyclohexanone.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

M Nilsson

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M Hudson

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

G Modolo

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Solvent Extraction and Ion Exchange

0736-6299 (ISSN) 1532-2262 (eISSN)

Vol. 24 6

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30