Investigating Users' Interaction with and Perception of Multimodal Interfaces. Exploring the Influence of a Driving Context.
Rapport, 2016

user interface design

hmi

multimodality

human-machine-interaction

Författare

Fredrick Ekman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mikael Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Skapat

2017-10-08