Completely bounded maps and invariant subspaces
Preprint, 2017

Författare

Mahmood Alaghmandan

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Göteborgs universitet

I.G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

International Journal of Mathematics

0129-167X (ISSN)

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07