Friction estimation and wheel slip control arrangement by gradient seeking method
Patentansökan, 2017

Uppfinnare

Mats Jonasson

Volvo Cars

Anton Albinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Volvo Cars

EP171692296

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16