Designing reverberation chambers for measurements of small antennas and wireless terminals: accuracy, frequency resolution, lowest frequency of operation, loading and shielding of chamber
Paper i proceeding, 2006

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Charlie Orlenius

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Kristian Karlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

M. Franzén

First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2006, Nice, France, 6 - 10 November 2006

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06