High-Transparency Al/Bi2Te3 Double-Barrier Heterostructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

luca galletti

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Sophie Charpentier

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

D Golubev

Aalto-Yliopisto

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

IEEE Transactions on Applied Superconductivity

1051-8223 (ISSN)

Vol. 27 7756380

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

DOI

10.1109/TASC.2016.2632112

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-25