Comparison of different numerical modeling techniques for reverberation chamber: Initial 2D study
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kristian Karlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08