A method of moments solution of a 2D reverberation chamber using G1DMULT and asymptotic extraction
Paper i proceeding, 2004

Författare

Kristian Karlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06