Using Single Rotated Hot Wires for Measuring Reynolds Stress in a Three-Dimensional Turbulent Boundary Layer with Considerable Upwash. SSPA Projektrapport nr 2360-3, 1979
Rapport, 1979

Författare

Lennart Löfdahl

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19