Using Single Rotated Hot Wires for Measuring Reynolds Stress in a Three-Dimensional Turbulent Boundary Layer with Considerable Upwash. SSPA Projektrapport nr 2360-3, 1979
Rapport, 1979

Författare

Lennart Löfdahl

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik