Uppmätning av turbulenta skjuvspänningar i tredimensionella gränsskikt med hjälp av varmtrådsanemometri - En sammanställning av olika mätmetoder. Intern skrift nr 78/46. Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära, 1979.
Rapport, 1979

Författare

Lennart Löfdahl

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-19