A Method for’Calculating Thick Three-Dimensional Turbulent Boundary Layers. Part I: Equations and General Principles. SSPA Project Report nr 2360-1, 1979.
Rapport, 1979

Författare

Lars Larsson

Institutionen för skeppshydromekanik

Lennart Löfdahl

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-21