Novel Algorithms for High-Accuracy Joint Position and Orientation Estimation in 5G mmWave Systems"
Paper i proceeding, 2017

Författare

Jukka Talvitie

Mikko Valkama

Giuseppe Destino

Henk Wymeersch

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Global Communications Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29