COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syftet är att ta första steget mot vår vision om en kommunikativ självkörande bil som klarar både utmanande stadstrafik och olika väderförhållanden. Fokus är på samverkan mellan fordon för att säkert kunna navigera i komplexa och föränderliga innerstadsmiljöer. Målet för projektet är att bygga en prototypbil (forskningsplattform) som klarar av en prioriterad delmängd av berörda scenarion och vi kommer att demonstrera detta i kontrollerad miljö på AstaZero´s testbana.


Huvudsakligt förväntat projektresultat: (1) en utbyggbar självkörandebil (plattform) vars kapacitet visas på AstaZero, (2) mjukvara och infrastruktur för att samla in, analysera och hantera stora datamängder både i bil och på bänk, (3) algoritmer för scenförståelse och lokalisering i komplexa trafiksituationer, (4) metoder för att gemensamt med andra fordon tillförlitligt planera kollisionsfria körbanor.

Deltagare

Lars Hammarstrand (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Christian Berger

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Samarbetspartners

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

AstaZero AB

Sandhult, Sweden

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Veoneer

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Zenuity AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04849
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13