5G mmWave Downlink Vehicular Positioning
Paper i proceeding, 2018

Författare

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Nil Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Hyowon Kim

Hanyang University

Gonzalo Seco-Granados

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

Sunwoo Kim

Hanyang University

Fuxi Wen

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Markus Fröhle

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)

2576-6813 (eISSN)


978-1-5386-4727-1 (ISBN)

IEEE Global Communications Conference
Abu Dhabi, United Arab Emirates,

Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation (5GCAR)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/761510), 2017-06-01 -- 2019-05-31.

COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

VINNOVA (2015-04849), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

High precision positioning for cooperative ITS applications

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/636537), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/GLOCOM.2018.8647275

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02