5G mm-Wave Positioning for Vehicular Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Henk Wymeersch

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Gonzalo Seco-Granados

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

Giuseppe Destino

Oulun Yliopisto

Davide Dardari

Universita di Bologna

Fredrik Tufvesson

Lunds universitet

IEEE Wireless Communications

1536-1284 (ISSN)

High precision positioning for cooperative ITS applications

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

VINNOVA, 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/MWC.2017.1600374

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15