Sustainable and resource efficient business performance measurement systems - The handbook
Bok, 2017

Indicator

Performance

KPI

Författare

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Carin Andersson

Peter Hammersberg

Industri- och materialvetenskap

Martin Kurdve

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Anna Landström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Sasha Shahbazi

Magnus Wiktorsson

Christina Windmark

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mats Zackrisson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-91-639-5272-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-11