Concluding Remarks
Kapitel, populärvetenskapligt, 2016

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Industriell materialåtervinning

M. Nilsson

University of California at Irvine (UCI)

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Industriell materialåtervinning

WEEE Recycling: Research, Development, and Policies

209-212

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/B978-0-12-803363-0.00014-6

ISBN

9780128033647

Mer information

Skapat

2017-10-30