Concluding Remarks
Kapitel, populärvetenskapligt, 2016

Författare

Christian Ekberg

Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Industriell materialåtervinning

M. Nilsson

UC Irvine

Teodora Retegan

Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Industriell materialåtervinning

WEEE Recycling: Research, Development, and Policies

209-212

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/B978-0-12-803363-0.00014-6

ISBN

9780128033647