Concluding Remarks
Kapitel i bok, 2016

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Industriell materialåtervinning

M. Nilsson

University of California at Irvine (UCI)

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

WEEE Recycling: Research, Development, and Policies

209-212
9780128033647 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/B978-0-12-803363-0.00014-6

ISBN

9780128033647

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12