D-RAIL Deliverable D3.2 — Analysis and mitigation of derailment, assessment and commercial impact
Rapport, 2013

Författare

F Braghin

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Björn Pålsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

D Sala

D Nicklisch

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

P Allen

P Shackleton

Tore V Vernersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

M Pineau

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures