Integrating rolling contact fatigue analysis with simulation of dynamic train–track interaction
Paper i proceeding, 2003

Författare

Anders Ekberg

Institutionen för hållfasthetslära

Elena Kabo

Institutionen för hållfasthetslära

Jens Nielsen

Institutionen för hållfasthetslära

Proceedings of the 3rd International Conference ‘XXI Century Rolling Stock (ideas, requirements, projects)’, St Petersburg, Russia, July 3–5, 2003

11 pp-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-11-10