A dual Newton strategy for scenario decomposition in robust multi-stage MPC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Dimitris Kouzoupis

Sébastien Gros

Chalmers, Elektroteknik

Moritz Diehl

International Journal of Robust and Nonlinear Control

1049-8923 (ISSN) 1099-1239 (eISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-11-16