Elite European universities and the R&D subsidiaries of multinational enterprises
Kapitel i bok, 2009

[No abstract available]

Författare

Anders Broström

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Learning to Compete in European Universities: From Social Institution to Knowledge Business

251-277
978-184844001-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.4337/9781848446106.00017

ISBN

978-184844001-2

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02