Mobility-as-a-Service: Development of a tentative impact assessment framework
Övrigt konferensbidrag, 2017

assessment

framework

Mobility as a Service

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Aki Aapaoja

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Jenni Eckhardt

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

David König

AustriaTech

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-14