Mobility-as-a-Service: Development of a tentative impact assessment framework
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

assessment

framework

Mobility as a Service

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jana Sochor

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Aki Aapaoja

Jenni Eckhardt

David König

Proceedings of ICoMaaS 2017, 1st International Conference on Mobility as a Service, Tampere 28-29 November 2017

179-183

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-12-04