Characterization of copper species in solid-state ion-exchanged Cu-SSZ-13 for NH3-SCR
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Anna Clemens

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Fysik

Alexander Shishkin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Kompetenscentrum katalys KCK

Volvo Group, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Energimyndigheten, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Haldor Topsoe, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Chalmers, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Volvo Cars, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Scania CV AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Wärtsilä Finland, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

ECAPS AB, 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28