Approaching multi-scale and multi-physics issues for runaway modelling
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Ola Embréus

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Linnea Hesslow

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Mathias Hoppe

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

George Wilkie

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

25th European Fusion Programme Workshop

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-12-25