Reasons for Engaging in MOOC Development: Management, Faculty and Support Perspectives
Poster (konferens), 2015

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

MOOCs in Scandinavia Conference

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2018-01-11