Human capital, external relations and new technology-based firms´ early performance
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Hanna Rydehell

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Anders Isaksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

RENT XXXI (Research in Entrepreneurship and Small Business), November 16-17, 2017, Lund

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2018-01-13