Experimenting with innovation processes: the case of reinventing a museum through collaboration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Marine Agogué

Anna Yström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation

Vol. 1 2 9-15

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.23726/cij.2017.480

Mer information

Skapat

2018-01-16