Electricity-driven production of polyhydroxybutyrate and soluble organics under feast/famine conditions
Poster (konferens), 2017

Författare

Soroush Saheb Alam

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Malte Hermansson

Göteborgs universitet

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Miljövänlig produktion av kemikalier

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond (Carl XVI Gustafs 50-årsfond), 2014-05-07 -- 2014-12-31.

Mikrobiell elektrosyntes - en grundläggande undersökning av nya cellandningsvägar

Vetenskapsrådet (VR) (2012-5167), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenbehandling

Annan miljöbioteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-09