Electricity-driven production of polyhydroxybutyrate and soluble organics under feast/famine conditions
Poster (konferens), 2017

Författare

Soroush Saheb Alam

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Malte Hermansson

Göteborgs universitet

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

10th International Conference on Biofilm Reactors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenbehandling

Annan miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2018-01-18