Miljövänlig produktion av kemikalier
Forskningsprojekt, 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Oskar Modin (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Projekt-id: Carl XVI Gustafs 50-årsfond
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2015

Effects of storage on mixed-culture biological electrodes

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-09