Partitioning and Transmutation Annual Report 2004
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Stefan Andersson

F Drouet

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M Nilson

Daniel Magnusson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

SKB report R-05-13, SKBAB

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27