Numerical study of mode stirring in reverberation chambers using moment method and Ewald summation
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 04 - Computational Electromagnetics: Methods and Applications, 18-19 Oct 2004, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07