Asymptotic comparison of ML and MAP detectors for multidimensional constellations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Erik Agrell

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Fredrik Brännström

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Information Theory

0018-9448 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem