Asymptotic comparison of ML and MAP detectors for multidimensional constellations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Fredrik Brännström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Information Theory

0018-9448 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29