Asymptotic comparison of ML and MAP detectors for multidimensional constellations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Fredrik Brännström

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Information Theory

0018-9448 (ISSN)

Vol. 64 2 1231-1240

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/TIT.2017.2727521

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13