A comparison of Virtual and Real Environments
Paper i proceeding, 2000

Författare

Ralph Schroeder

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Åsa Abelin

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Alexander Nilsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Josef Wideström

Chalmers Medialab

3rd International Workshop on Presence, 27-28 March, Delft University of Technology, The Netherlands

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08