Computational methods for modeling of complex sources
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Markus Johansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Lovisa Nord

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Rudolf Kopecky

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Andreas Fhager

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Vol. 27

Ämneskategorier

Biofysik