Computational methods for modeling of complex sources
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Markus Johansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Lovisa Nord

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Rudolf Kopecky

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

Vol. 27 1

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-06