Modeling of complex sources for dosimetry applications
Poster (konferens), 2006

Författare

Markus Johansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Andreas Fhager

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Medicinteknikdagarna 2006, Uppsala, Sweden

Ämneskategorier

Biofysik