Qualitative Analysis of Video Packet Loss Concealment with Gaussian Mixtures
Paper i proceeding, 2006

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per Hedelin

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Icassp 2006, 14-19 May, France

Vol. 2 II-961 - II-964-

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-07